Fakulta verejného zdravotníctva SZU otvorila dvere dokorán

Dvere dokorán otvorila pri príležitosti Týždňa vedy na Slovensku Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Súčasťou Dňa otvorených dverí boli aj prezentácie tém, ktoré sa riešili v rámci výskumných úloh a ich možnej aplikácie v praxi, ako aj možnosti zapojenia mladých vedcov do výskumuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3560-fakulta-verejneho-zdravotnictva-szu-otvorila-dvere-dokoran