Fakultná nemocnica v Nitre už vybrané priestory nevykuruje naplno

Fakultná nemocnica v Nitre už v súvislosti s plynovou krízou prijala preventívne opatrenia. Okrem funkčného krízového štábu tu začala pracovať aj komisia pre riešenie krízových situácií, ktorá už pristúpila k niektorým preventívnym opatreniamToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5564-fakultna-nemocnica-v-nitre-uz-vybrane-priestory-nevykuruje-naplno