Fámy o konkurze nemocnice v Topoľčanoch sú podľa veriteľa nepravdivé

Riaditeľka neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami (NsP) Marta Eckhardtová sa dôrazne ohradila voči informáciám, podľa ktorých by mala ísť nemocnica v Topoľčanoch pre dlhy do konkurzuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11806-famy-o-konkurze-nemocnice-v-topolcanoch-su-podla-veritela-nepravdive

Chcem reagovať na zavádzajúce informácie, ktoré vydala TASR a zzz ich prebralo.

Spoločnosť Magellan SA pôsobí vo financovaní zdravotníctva viac než 13 rokov vo viacerých krajinách, pričom v SR viac než 3 roky prostredníctvom spoločnosti Magellan Slovakia, s.r.o. Sme významným veriteľom slovenských nemocníc a finančným partnerom mnohých dodávateľov v sektore zdravotníctva.

1. Pohľadávky voči n.o. Nemocnice s poliklinikami Nitra, ktorá prevádzkuje v Topoľčanoch a Leviciach sme neodkúpili pred 5 mesiacmi, ale ich odkupujeme priebežne a to aj pred týmto obdobím a naposledy aj minulý týždeň.
2. Naše financovanie týchto nemocníc však nemôže byť chápané tak, že Magellan je jediným alebo dominantným veriteľom topoľčianskej nemocnice, alebo že by práve naša spoločnosť mala byť pravdepodobným iniciátorom vyhlásenia konkurzu.
3. Nemôžeme sa teda vo všeobecnosti vyjadrovať k údajnému konkurzu na nemocnicu a v tomto smere ani nemáme také poznatky, ktoré by to mohli potvrdiť alebo vyvrátiť. Môžeme sa vyjadrovať len za našu spoločnosť. Takže k tvrdeniam uvedeným v článku dodávam nasledovné:
A) Faktom je, že k našim pohľadávkam sme nemocnici ponúkli a aj naďalej ponúkame splátkové harmonogramy.
B) Faktom je, že nemocnica v Topoľčanoch tieto splátkové harmonogramy priebežne spláca.
C) Faktom je, že Magellan Slovakia, s.r.o. nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu na n.o. Nemocnice s poliklinikami Nitra, ktorá prevádzkuje obe nemocnice patriace NSK (Topoľčany a Levice).
D) Faktom ale je aj to, že n.o. Nemocnice s poliklinikami Nitra (teda aj nemocnica v Topoľčanoch) má desiatky veriteľov a tí môžu riešiť svoje pohľadávky podľa vlastného uváženia. Viacerí to riešia cez našu spoločnosť a niektorí sa môžu rozhodnúť aj pre súdnu cestu. O tom ale Magellan Slovakia, s.r.o. nemá vedomosť ani nám neprináleží sa k tomu vyjadrovať.
E) Ak by nadpis znel napr.: „Magellan popiera, že by dal nemocnicu do konkurzu“ alebo „Fámy o konkurze sú podľa riaditeľky nemocnice nepravdivé“ tak s tým by sa dalo súhlasiť.
F) Ale ak autor v nadpise pod slovom veriteľ myslel Magellan (žiadny iný veriteľ sa v článku nespomína), tak ten nadpis je zavádzajúci. Magellan a v podstate ani žiadny iný veriteľ nemôže vyvracať akékoľvek informácie o konkurze na nemocnicu. A to ani vtedy, ak on sám nepodal návrh na konkurz, pretože nemôže vedieť, či návrh na vyhlásenie konkurzu nepodal niekto iný.

MVDr. Ladislav Valábek
operačný riaditeľ a konateľ
Magellan Slovakia, s.r.o.