Farmakoekonomika - jej úloha v zdravotníctve

V celom svete sa verejne diskutuje o problémoch rastúcich výdavkov na zdravotníctvo. Farmakoekonomika je interdisciplinárny odbor, ktorý spája metódy farmakologické, klinické, ekonomické a epidemiologické. Predstavuje exaktnú vednú disciplínu nápomocnú v rozhodovacom procese v zdravotníctveToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10073-farmakoekonomika-jej-uloha-v-zdravotnictve