Finančný dar Ligy proti rakovine pacientom v regióne výrazne skráti čakanie na výsledky

Štedrý dar zo zbierky Ligy proti rakovine neminul Oddelenie patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura ani v tomto roku. Čiastka 10 000 Eur významne rozšírila možnosti diagnostiky nádorových ochorení.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13062-financny-dar-ligy-proti-rakovine-pacientom-v-regione-vyrazne-skrati-cakanie-na-vysledky