Fóbia z vtáčej chrípky vedie k neuváženému zabíjaniu zvierat

Panika z prenosu vtáčej chrípky nemá žiadne opodstatnenie. Tvrdia to nielen odborníci z Ministerstva pôdohospodárstva SR či Štátnej veterinárnej správy, ale aj mimovládne občianske združenia a ochranárske organizácie.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/353-fobia-z-vtacej-chripky-vedie-k-neuvazenemu-zabijaniu-zvierat