Fórum života kritizuje Národný program ochrany sexuálneho zdravia

Občianske združenie (OZ) Fórum života podrobilo Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia kritike 36 pripomienkami a odporučilo Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR vypracovať materiál úplne nanovoToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3714-forum-zivota-kritizuje-narodny-program-ochrany-sexualneho-zdravia