Fórum života o úcte k počatému životu, dôsledkoch legalizácie potratov v 1957

Šíriť úctu ku každému ešte nenarodenému dieťaťu a poukázať na potrebu chrániť ľudský život už od počatia je cieľom 7. ročníka kampane 25. marec - Deň počatého dieťaťa, ktorá sa začína dnes a skončí sa v nedeľu 25. marca 2007.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2288-forum-zivota-o-ucte-k-pocatemu-zivotu-dosledkoch-legalizacie-potratov-v-1957

Keby sme chceli tak strašne, aby sa nám deti rodili, tak by sme mali najprv rozmýšľať aj nad podmienkami pre ne, sú to malé tvory, ktoré si nevybrali kam sa narodia.

Majú sa kde deti hrať? Do akých škôl budú chodiť? Kam pôjdu v mestách na prechádzku alebo za športom? Existuje nejaké miesto pre deti, kde by sa mohli stretávať? S mládežou to isté, okrem krčmy také miesto nepoznám.

Pravdaže všetko na Slovensku je, ale nič z toho dostupné pre rodiny, ktoré sa radšej rozhodnú pre potrat, ako živiť dieťa, platiť takmer za každý jeho nádych nejakej firme a pokaziť si život starosťami okolo decka, poprípade podplácaním lekárov, ktorí sa o neho budú starať.

Toto všetko tu niekedy nebolo, nechcem chváliť predch. režim, ale skôr poukázať na to, že živiť takéto organizácie združené napr. vo “Fóre života”, ktoré sú iba práčkou peňazí pre rôzne politické strany, neriešia nič podstatné, lebo zákazy a represie neriešia nič. Ľudia musia byť motivovaní robiť deti chcené a nie držať nechcené.

Ak niekto chce zakázať umelé prerušenie tehotenstva, je to iba bezcitná sviňa, ktorá vo veľa prípadoch pokazí život namiesto jednému dvom. Kresťania, ktorí to presadzujú by si mali najprv vyriešiť otázky svoje, potom moralizovať. Farári znásilňujú mladých chlapcov, kresťania vedú vojny a ešte chcú zasahovať do osobnej slobody jednotlivcov, ktorí sa im skladajú zo svojich daní na živobytie.