Fragmenty z histórie slovenskej medicíny

Jedným z najschopnejších lekárov v období osvietenstva na Slovensku a zároveň šíriteľom zdravotného poznania medzi ľudom bol Ján Černej (Cherney), (1747 – 1824).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10190-fragmenty-z-historie-slovenskej-mediciny