Fragmenty z histórie slovenskej medicíny

Osvietenstvo prinieslo nové názory i na spoločenský význam zdravotnej ochrany. Čoraz viac sa presadzovala zásada, že štát má právo i povinnosť zasahovať do ochrany zdravia. Mária Terézia vydala v roku 1770 generálny zdravotný poriadok pre celú Habsburskú monarchiu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10417-fragmenty-z-historie-slovenskej-mediciny