Fragmenty z histórie slovenskej medicíny

V roku 1875 bola Matica slovenská násilne zatvorená. Na Slovensku bol aj v 19. storočí počet lekárov nízky. Začiatkom 50. rokov 19. storočia pôsobilo pre 2 400 000 obyvateľov len 210 lekárov. Situácia sa čiastočne zlepšila vďaka 240 chirurgom – ránhojičom a asi 300 pôrodným babiciamToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11024-fragmenty-z-historie-slovenskej-mediciny