Generácia Z – technologicky najbystrejšia, ale aj dostatočne empatická k záchrane života


(Admin Zzz.sk) #1

Na jednej strane dnešné deti a mládež túžia po maximálnej nezávislosti, ale zároveň potrebujú a vyžadujú si neustále usmerňovanie. Spoliehajú sa na rodičov, učiteľov, kamarátov a iste – aj na internet. Na to, aby sme ich naučili zodpovednosti, cieľavedomosti, spolupatričnosti či úcte k životu je vhodné do ich výchovy zapájať zážitok, možnosť vyskúšať si to, čo vidia a poznajú vďaka moderným technológiám v realite.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14197-generacia-z-technologicky-najbystrejsia-ale-aj-dostatocne-empaticka-k-zachrane-zivota