Generická preskripcia podľa FNN oslabí tlak farmafiriem na lekárov

Generická preskripcia, teda predpisovanie účinnej látky namiesto konkrétneho názvu lieku, má oporu aj v radoch lekárov združených vo Fóre nezávislých názorov (FNN)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10863-genericka-preskripcia-podla-fnn-oslabi-tlak-farmafiriem-na-lekarov