Génové technológie

Aj keď v súčasnosti dokážeme vďaka vedeckému pokroku viac menej úspešne zasahovať do genofondu len na niektorých živočíšnych druhoch, rozšírenie techník je len otázkou časuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9600-genove-technologie