Geriatrické centrum využije percenta z daní na rekonštrukciu objektu

Finančné príspevky v podobe dvoch percent z daní za rok 2007 vo výške 588.616 Sk (19.538 eur) využije Senior - geriatrické centrum na pokračovanie rekonštrukčných prác bývalého evanjelického sirotinca v ModreToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4902-geriatricke-centrum-vyuzije-percenta-z-dani-na-rekonstrukciu-objektu