GlaxoSmithKline oznámila prelomové výsledky klinického testu OASIS 6

Spoločnosť GlaxoSmithKline plc 14. marca oznámila prelomové výsledky klinického testu OASIS 6, v ktorom porovnávala svoj antitrombotický produkt Arixtra® (fondaparinux sodíka) so štandardnou terapiou pacientov s akútnym koronárnym syndrómom (ACS) s infarktom myokardu s opuchom ST segmentu (STEMI)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/384-glaxosmithkline-oznamila-prelomove-vysledky-klinickeho-testu-oasis-6