Grantový program Hľadáme nový zmysel podporí postihnuté deti

Nadácia Pontis vyhlasuje grantový program Hľadáme ďalší zmysel - pre talent, ktorého cieľom je podporiť rozvoj prirodzeného talentu detí a mladých ľudí so zmyslovým postihnutím. Uchádzať sa o grant do výšky 80 000 korún môžu neziskové organizácie do 3. marca 2008Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3954-grantovy-program-hladame-novy-zmysel-podpori-postihnute-deti