HICEE pôjde do arbitráže o miliardy so Slovenskom

Holandská spoločnosť HICEE, vlastník súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, bude od Slovenska požadovať náhradu škody na investíciách, ktorá jej vznikla v dôsledku zákazu zisku z verejného zdravotného poisteniaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4756-hicee-pojde-do-arbitraze-o-miliardy-so-slovenskom

Existujú dôkazy a svedectvá, ktoré naznačujú možné smery vývoja a nevyhnutných zmien v zdravotníctve s ohľadom na demografický nepriaznivý stav, ktorý každoročne stupňuje deficit možných finančných zdrojov na ochranu zdravia, a tiež nepriaznivý zdravotný stav slovenskej populácie a jej reprodukcie. Za tento nepriaznivý stav sú zodpovedné okrem iných aj zdravotné poisťovne, lebo z verejného zdravotného poistenia sú financované nielen zdravie a život zachraňujúce aplikácie, ale aj mutagénne či imunitu likvidujúce a reprodukcii škodiace ziskuchtivé trestuhodné aplikácie, v rozpore s ústavou a zákonmi SR.

Pravdepodobne sa zrodia nové Norimbergské procesy, v ktorých pôjde o genocídu, všeobecné ohrozenie a týranie, kvôli ziskuchtivým obchodom s utrpením ľudí a klamlivou ochranou zdravia.

mikulas novota