HIV v tomto roku zistili vyše 30 ľuďom

Na Slovensku sa v tomto roku do konca septembra zaevidovalo 34 nových prípadov HIV infekcie. “V 30 prípadoch išlo o občanov SR a štyri prípady boli zachytené u cudzincov pri ich prechodnom pobyte v SR. Boli hlásené tri nové prípady AIDS u občanov SR a dva prípady úmrtí na AIDS,” informoval hlavný hygienik SR Ivan Rovný.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13174-hiv-v-tomto-roku-zistili-vyse-30-ludom