Hľadám zdravotnú sestru

Hľadám zdravotnú sestru do ambulancie pre deti a dorast Lotyšská 1 Bratislava, mail strai@hotmail. com