Hlásené počty nemocničných nákaz neodrážajú ich skutočný výskyt

V minulom roku bolo v slovenských zdravotníckych zariadeniach nahlásených 5778 nozokomiálnych nákaz, čo je nárast o 14,4 percenta oproti predchádzajúcemu rokuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5503-hlasene-pocty-nemocnicnych-nakaz-neodrazaju-ich-skutocny-vyskyt