Hlavný hygienik vydal v súvislosti s chrípkou typu A opatrenie

Osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky (SR) z krajín s potvrdeným výskytom nového vírusu chrípky A (H1N1), sú povinné podrobiť sa preventívnemu lekárskemu vyšetreniu a následným potrebným diagnostickým vyšetreniam, terapeutickým zásahom a nariadeným protiepidemickým opatreniamToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6185-hlavny-hygienik-vydal-v-suvislosti-s-chripkou-typu-a-opatrenie