Humenská nemocnica prevzala štatút Baby Friendly Hospital


(Admin Zzz.sk) #1

Humenská nemocnica Andreja Leňa ako nezisková organizácia prevzala dnes štatút Baby Friendly Hospital, ktorému predchádzal audit. Ten preveril plnenie podmienok potrebných na udeleniu štatútu, ktoré stanovila organizácia UNICEF spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1617-humenska-nemocnica-prevzala-statut-baby-friendly-hospital