Hygienici hovorili o aplikácii zákona o ochrane verejného zdravia

Vo Vyhniach, okrese Žiar nad Hronom, sa dnes skončila dvojdňová porada hlavného hygienika SR Ivana Rovného s regionálnymi hygienikmi. Hovorilo sa na nej najmä o aplikácii ustanovení Zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdraviaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3639-hygienici-hovorili-o-aplikacii-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravia