Hypertenzia

Lepšíme sa Ale v niečom sme sa zlepšili. V roku 2019 mala viac ako polovica pacientov vyššie hodnoty krvného tlaku, ako je odporúčané. Pri vyhodnotení za rok 2021 výsledky ukázali, že až dve tretiny pacientov mali v ambulancii nameraný krvný tlak pod 140/90 mmHg. Vyplýva to z jedinečného projektu „Domáce monitorovanie tlaku krvi 2021“, ktorého koordinátorkou je hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriana Šimková, PhD. Upozorňuje, že v rámci diagnostiky vysokého tlaku sa treba zamerať najmä na ľudí v produktívnom veku – 61% hypertonikov tvorí veková skupina 35-64 rokov: „U veľkej skupiny pacientov do 65 rokov je problém dosiahnuť v domácom prostredí nižší tlak krvi ako 130/80 mmHg (takmer 40%). Rozhodne by sme sa nemali uspokojiť s tlakom nižším ako 140/80 mmHg u všetkých pacientov – pacienti mladší ako 65 rokov by mali byť na seba prísnejší, ich cieľový tlak by mal byť pod 130/80 mmHg.“


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14486-hypertenzia