Ignorovanie príznakov náhlej cievnej mozgovej príhody má pre pacientov fatálne následky

Neurologická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ sa v liečebno-preventívnej činnosti venuje liečbe a diagnostike akútnych stavov v neurológii, medzi ktoré patria aj cievne mozgové príhodyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9817-ignorovanie-priznakov-nahlej-cievnej-mozgovej-prihody-ma-pre-pacientov-fatalne-nasledky