Infarkt myokardu

Náhle prerušenie prietoku cez tieto vencovité tepny vedie k prerušeniu dodávky kyslíka krvou, k zástave tvorby energie, k poškodeniu celej oblasti, ktorá je zásobovaná príslušnou vencovitou tepnou s výsledkom odumretia (nekrózy) srdcového svalu – vzniká a rozvíja sa infarkt myokarduToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12021-infarkt-myokardu