Infoportál pre všeobecných lekárov


(Admin Zzz.sk) #1
  1. novembra 2009 bol oficiálne uvedený do prevádzky nový nekomerčný infoportál www.svld.sk , určený všeobecným lekárom
    pre dospelých.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7303-infoportal-pre-vseobecnych-lekarov