Informáciám o výžive často chýba zdravé posúdenie, tvrdí Babál

Ľudia by informácie o výžive nemali preceňovať, pretože mnohokrát sú neopodstatnené a chýba im zdravé posúdenie v kontexte s ostatnými faktormi, ktoré na nás v živote pôsobiaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6167-informaciam-o-vyzive-casto-chyba-zdrave-posudenie-tvrdi-babal