Informácie o povinnom očkovaní sa do osád dostanú v rómštine

Informácie o očkovaní by sa mali dostať aj bližšie k Rómom, a to prostredníctvom informačnej kampane. V rámci nej sa do obcí a rómskych osád rozdistribuuje 15.000 letákov a 5.000 plagátov s informáciami o dôležitosti povinného očkovania v rómštine. Tie majú podľa štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva Viliama Číšlaka pomôcť pri osvete o očkovaní. Ako poukázala terénna zdravotná asistentka Lucia Horváthová, je totiž veľmi ťažké vysvetľovať rómskym rodičom potrebu očkovania.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12949-informacie-o-povinnom-ockovani-sa-do-osad-dostanu-v-romstine