Informačné centrá mladých rozbiehajú kampaň Nedroguj

Zastaviť vzostup drogovo závislých, zvýšiť informovanosť a aktívne sa zasadiť o pomoc mladým v otázkach drog je cieľom združenia Informačných centier mladých (ICM) v novej kampani Nedroguj.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/914-informacne-centra-mladych-rozbiehaju-kampan-nedroguj