Informačné centrá mladých vydávajú brožúrku o ochorení AIDS

Zvýšiť informovanosť mladých ľudí o ochorení AIDS má informačný materiál STOP AIDS, ktorý vydáva Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM). Poukazuje na možnosti prenosu a spôsoby ochrany pred vírusom HIVToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1400-informacne-centra-mladych-vydavaju-brozurku-o-ochoreni-aids