Informačný systém EPIS prispieva k lepšiemu monitorovaniu prenosných ochorení


(Admin Zzz.sk) #1

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky zaviedol na Slovensku nový epidemiologický informačný systém verejného zdravotníctva (EPIS), ktorý technicky vyvinula slovenská spoločnosť Softec, s.r.o. Systém bol vytvorený z prostriedkov prístupového fondu PHARE v rámci projektu Posilnenie surveillance a kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republikeToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3614-informacny-system-epis-prispieva-k-lepsiemu-monitorovaniu-prenosnych-ochoreni