InkoFórum bližšie k pacientom aj odborníkom

Komunikáciu s pacientmi aj odbornou verejnosťou posunul o krok ďalej prvý ročník celosvetovej kampane pod názvom Svetový týždeň kontinencie na Slovensku, ktorý sa konal 22. až 28. júna t.r.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6511-inkoforum-blizsie-k-pacientom-aj-odbornikom