Integrované školské kolektívy môžu deti emočne obohatiť

Integrácia dieťaťa s akoukoľvek špecifickou diagnózou do bežného školského kolektívu pomáha podľa Jany Harčárovej zo Základnej školy Alexandra Dubčeka v Bratislave jemu samotnému ľahšie sa identifikovať a presadiť v rámci spoločnostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7954-integrovane-skolske-kolektivy-mozu-deti-emocne-obohatit