Interná klinika FNsP v Prešove prechádza rekonštrukciou

Zlepšiť podmienky pre hospitalizáciu pacientov je cieľom rekonštrukcie II. Internej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Jána Adama Reimana v Prešove. Financie na rekonštrukciu vo výške 4,5 milióna korún, ktorá má byť ukončená v apríli tohto roka, plynú z vlastných zdrojov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2266-interna-klinika-fnsp-v-presove-prechadza-rekonstrukciou

Možno by bolo vhodné aj vymeniť personál /aspoň primára/ aby sa zvýšila aj zdrav. starostlivosť, namiesto zriadenia novej pohrebnej služby.

pridať v pavilóne geriatrie aspoň jeden výťah,
pretože najmä pacienti od 5. poschodia vyššie
často radšej nesúhlasia s hospitalizáciou, než
by mali denne zažívať stresy zo schodov. Ide o
paciento, ktorí často nie sú schopní ani chôdze po rovine.