Internetové poradenstvo umožňuje otvorenejší rozhovor terapeuta s pacientom


(Admin Zzz.sk) #1

Anonymita môže v niektorých prípadoch viesť k bližšiemu porozumeniu medzi pacientom a terapeutom počas psychoterapie.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/628-internetove-poradenstvo-umoznuje-otvorenejsi-rozhovor-terapeuta-s-pacientom