Invalidný dôchod


(Jan Hladký) #1

Dobrý deň. Mám nárok na čiastočný invalidný dôchodok z diagnózov M50. 1, M54. 12, H81. 3.