Ischemická choroba srdca

Choroby srdca a ciev stoja stále na prvom mieste v chorobnosti a úmrtnosti nášho obyvateľstva. Z nich Ischemická choroba srdca (ICHS) je najčastejšou príčinou smrti a 82 percent úmrtí spôsobených týmto ochorením nachádzame u ľudí starších ako 65 rokov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10859-ischemicka-choroba-srdca