J. Blanár: Ak nedôjde k dohode s lekármi, pomôžu FNsP naše nemocnice

"V monitorovaní situácie budeme pokračovať a chcem ubezpečiť všetkých pacientov, že zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v zmysle zákona. ŽSK však zároveň ako zriaďovateľ štyroch nemocníc v kraji ponúka,Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13338-j-blanar-ak-nedojde-k-dohode-s-lekarmi-pomozu-fnsp-nase-nemocnice