Ján Jessenius (1566 – 1621)

Ján Jessenius sa narodil 27. 12. 1566 vo Wrocławi, kde sa usadil jeho otec Baltazár, turčiansky zeman z Horního Jasena. V rokoch 1583 – 1591 študoval postupne vo Wittenbergu, v Lipsku a napokon v Padove, kde úspešne ukončil svoje štúdium medicíny.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10769-jan-jessenius-1566-1621