Japonská populácia zaznamenala najprudší pokles vôbec

Japonská populácia zaznamenala v roku 2008 najprudší pokles vôbec, keď počet úmrtí rekordne prevýšil počet pôrodovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5515-japonska-populacia-zaznamenala-najprudsi-pokles-vobec