Jedinečné operácie vo FNLP prispeli k zvýšeniu kvality života pacientov

stomatológia

(Admin Zzz.sk) #1

Dve jedinečné operácie uskutočnené na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ Košice odprezentuje prednosta kliniky Andrej Jenča na pripravovanom Kongrese biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti, ktorý sa uskutoční 8.-10. októbra v KošiciachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7000-jedinecne-operacie-vo-fnlp-prispeli-k-zvyseniu-kvality-zivota-pacientov