Jedna zdravotná poisťovňa má vzniknúť v roku 2014 aj v prípade vyvlastňovania

Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, teda jednej štátnej zdravotnej poisťovne, sa má zrealizovať v prípade dohody aj nedohody s akcionármi súkromných zdravotných poisťovní. Pokiaľ by k dohode došlo, malo by sa tak stať od januára 2014, pokiaľ nie, siahlo by sa po vyvlastňovaní a jedna poisťovňa by mala vzniknúť od júla toho istého roku. Vyplýva to z návrhu projektu zavedenia unitárneho systému z dielne ministerstva zdravotníctva. Koľko prostriedkov bude na takýto krok potrebných, nie je jasné, spôsob oceňovania má určiť nový transformačný zákon.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12864-jedna-zdravotna-poistovna-ma-vzniknut-v-roku-2014-aj-v-pripade-vyvlastnovania