Jurkovičová: Kardiovaskulárne choroby sú najčastešjou príčinou smrti v SR

Kardiovaskulárne choroby sú od polovice 20. storočia najčastejšou príčinou smrti na Slovensku. Zároveň sú najčastejšou príčinou hospitalizácie, invalidizácie a zvyšovania nákladov na zdravotnícku starostlivosť.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/130-jurkovicova-kardiovaskularne-choroby-su-najcastesjou-pricinou-smrti-v-sr