Klesá počet detí a lôžkodní detských pacientov hradených poisťovňami

Zmeny v indikačných zoznamoch pre kúpeľnú liečbu a zníženie počtu zdravotnými poisťovňami hradených dní, sa podpísali pod zníženie počtu liečených detských pacientov v Bardejovských kúpeľoch.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13500-klesa-pocet-deti-a-lozkodni-detskych-pacientov-hradenych-poistovnami