Klinické štúdie - čo by mal pacient vedieť?

Klinickou štúdiou sa rozumie klinické skúšanie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, teda skúšobné podanie ľuďom.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9950-klinicke-studie-co-by-mal-pacient-vediet