Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF a UNLP výrazne skvalitnila svoje informačné a komunikačné technológie

Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice sa podarilo výrazne skvalitniť informačné a komunikačné technológie slúžiace pre potreby výučby študentovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13486-klinika-orl-a-chirurgie-hlavy-a-krku-upjs-lf-a-unlp-vyrazne-skvalitnila-svoje-informacne-a-komunikacne-technologie