Klokankovanie

Bazálna stimulácia je zameraná na holistický a individuálny prístup ku každému jedincovi pričom zohľadňuje jeho stav a zachované schopnosti. Má veľký význam pri vytváraní pocitu istoty a bezpečia, ako aj na vytváranie vzťahu jedinca k okoliu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11209-klokankovanie