Kmeňové bunky – nádej pre medicínu


(Admin Zzz.sk) #1

Prvé úspechy v oblasti produkcie ľudských kmeňových buniek dovolili manipulovať s každou časťou ľudského genómu. Vo všeobecnosti ich rozdeľujeme na embryonálne a dospelé.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9314-kmenove-bunky-nadej-pre-medicinu